Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej powstał z myślą o osobach i grupach chcących rozwijać własne pomysły na wprowadzenie zmiany społecznej.

Operatorem Funduszu jest już po raz 4 Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation

Celem Funduszu – jest przygotowanie prototypów produktów lub usług, które odpowiadają na wyzwania społeczne, a rozwijane mogę być w trzech ścieżkach: rynkowej, ekonomii społecznej lub polityki publicznej

Nasza oferta:

wsparcie merytoryczne

oferujemy wsparcie mentorów, doradców z trzech sektorów: biznesowego, pozarządowego i samorządowego; prowadzimy szkolenia i warsztaty, dzięki którym dopracujesz swój pomysł; organizujemy mixery projektowe

wsparcie techniczne

zapewniamy przestrzeń do pracy i spotkań oraz dostęp do narzędzi biurowych, niezbędnych do rozwoju Twojego pomysłu

wsparcie finansowe

oferujemy wsparcie finansowe nawet do 6 000 zł oraz pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego