To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości

Kuba Wygnański

Przeczytaj o innowacyjnych projektach realizowanych w poprzednich edycjach INNaczej.
“Niezwykły Pies Benio” – Dominika Steciak

Celem projektu było wydanie książki „Niezwykły Pies Benio” dla dzieci chorych na cukrzycę typu1. Książka we wzruszający i ciekawy dla dzieci sposób opowiada o tym, jak Benio dowiaduje się, że zachorował na cukrzycę typu 1 i jakie emocje temu towarzyszą. Książeczka stanowi wsparcie i pomaga oswoić dziecko i rodziców z tematem choroby oraz czekających je nieodwracalnych zmian. Celem publikacji jest również edukacja społeczna w zakresie cukrzycy typu 1. Książka w przystępny sposób uczy, jakie objawy wywołuje cukrzyca typu 1 i z czym wiąże się codzienne życie z tą chorobą. Książka wyposażona jest w mały słowniczek oraz stronę z zadaniami dla dzieci.

Dzięki programowi grantowemu oferowanemu przez Fundusz INNaczej jako osoba fizyczna – Gdańszczanka uzyskałam finansowanie na rozwój i wykonanie prototypu swojego pomysłu innowacji społecznej. Ogromnym plusem programu było merytoryczne wsparcie w zakresie szkoleń z projektowania usług, crowdfundingu czy pitchingu. Praca nad pomysłem wraz z innymi uczestnikami programu pozwalała na dzielenie się wiedzą, wymianę myśli i doskonalenie swojego pomysłu pod okiem ekspertów.

Pomysł został praktycznie zrealizowany już w trakcie trwania programu – powstały ilustracje do książki i oprawa graficzna, strona internetowa malydiabetyk.pl oraz kanały w social media. Przygotowany prototyp książki został wydany przeze mnie w ramach self-publishingu. Książka spotkała się ogromnym zainteresowaniem rodziców dzieci chorych na cukrzycę t.1 i bardzo ciepłym przyjęciem, nie tylko w środowisku diabetyków. Kolejnym krokiem w rozwoju pomysłu jest przekazanie książek na oddziały szpitalne dla świeżo zdiagnozowanych pacjentów, uzgodnienia formalne w tym zakresie obecnie trwają.

“Pakuję do swojego” – Alicja Żarkiewicz

W ramach INNaczej przygotowałam prototyp projektu, który zachęca do zastąpienia jednorazowych opakowań takimi, które można użyć wielokrotnie. Pozwala to na zmniejszenie ilości plastiku używanego podczas zakupów, a dzięki temu zmniejszenie generowanych śmieci. Inspiruje, edukuje i zachęca do pójścia na zakupy ze swoimi woreczkami, torbami czy pojemnikami. W INNaczej przygotowałam prototyp, który nadal rozwijam. Prowadzę warsztaty szycia woreczków na zakupy, rozdaję je i sprzedaję. Na spotkaniach, wykładach rozmawiam o alternatywach dla plastiku. Wydrukowałam naklejki oznaczające miejsca przyjazne zakupom do swoich opakowań. A w sieci coraz więcej osób oznacza zdjęcia zakupów #PakujęDoSwojego.

Fundusz przede wszystkim dał mi możliwość profesjonalnego przygotowania prototypu projektu. Widzę, że to procentuje. Dzięki szkoleniom dokładnie przemyślałam i ustaliłam zakres działań. To był czas spędzony w świetnym towarzystwie i bardzo merytoryczny zarazem. Dzięki dofinansowaniu przygotowałam stronę internetową pakujedoswojego.pl, chciałam by była ładna i funkcjonalna, by zachęcała do zapoznania się z projektem. Cieszę się, że mogłam zapłacić wszystkim osobom, które mi pomagały i pracowały na dobry wizerunek projektu (grafika, fotografia, www).

Od momentu zgłoszenia do INNaczej mój pomysł całkowicie się zmienił! Po pierwszej ocenie postanowiłam robić zupełnie inny projekt, choć nadal ekologiczny. Bardzo mi się podoba ta otwartość w programie. “Pakuję do swojego” powstawało na szkoleniach i dzięki świetnym informacjom zwrotnym w trakcie trwania INNaczej. Dodawałam do niego kolejne elementy jak “Zestaw inspiracyjny #PakujęDoSwojego”. Od zakończenia prototypowania zrealizowałam mini projekt w mojej dzielnicy “Siedlce pakują do swojego”, przeprowadziłam kilkadziesiąt warsztatów szycia woreczków na zakupy, kilkanaście wykładów i rozmów o plastiku. Do osób chcących ograniczać jednorazowy plastik trafiło już ponad 600 woreczków Pakuję do swojego! Cieszę się, że projekt jest doceniany – otrzymał patronat “Gdańsk bez plastiku”. Dzięki temu, że w trakcie INNaczej stworzyłam projekt, który jest mi bardzo bliski stale go rozwijam i czerpię z niego satysfakcję.

Pakuję do swojego projekt innowacji społecznej
Zakupy w woreczkach Pakuję do swojego
Pakuję do swojego z patronatem Gdańsk bez plastiku
Warsztaty szycia woreczków na zakupy Pakuję do swojego
“Dzieciaki – Myślaki” – Paweł Paniec

Dzieciaki – Myślaki to pierwsza próba wprowadzenia edukacji filozoficznej do gdańskich przedszkoli. W oparciu o metodę P4C Mathew Lipmana przygotowane zostało 5 scenariuszy zajęć, które rozwijają u dzieci w wieku 5-6 lat zdolność krytycznego i kreatywnego myślenia, stymulują naturalną dociekliwość i przygotowują grunt pod analityczne podejście do świata w całym bogactwie jego zjawisk. Scenariusze zostały przetestowane razem z grupą Starszaków z Przedszkola im. Panienki z Okienka. Uzyskały pozytywną ocenę głównych ekspertów – Dzieci. Ostatnim aktem innowacji było udostępnienie materiałów nauczycielkom i nauczycielom, aby samodzielnie mogli prowadzić zajęcia w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych.

Podstawowa korzyść z udziału w konkursie na innowacje polegała na możliwości uczestnictwa w szkoleniach pomagających lepiej przemyśleć i przygotować pierwotny pomysł. Druga wartość to możliwość kontaktu z innymi innowatorami – wzajemna wymiana uwag i opinii w środowisku kreatywnych i otwartych osób zajmujących się bardzo różnymi dziedzinami wzbogaca każde działania. Last but not least, czyli pieniądze – realizacja innowacji nie musi pociągać za sobą dużych kosztów, ale jej przygotowanie to proces żmudny i wymagający, a sposób wydatkowania nie zawsze przewidywalny na początku, dlatego elastyczne podejście organizatora do tej kwestii jest nie do przecenienia.

Innowacja obejmowała przygotowanie, przetestowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, ale działanie wykazało duże zainteresowanie tematem, a także potrzeby związane z podnoszeniem kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie filozofowania z Dzieciakami. W związku z tym podjąłem decyzje o stworzeniu bloga, który będzie służył przybliżaniu metod filozofowania z Dziećmi i uzupełniał wiedzę kadry pedagogicznej w zakresie niezbędnym do swobodnego poruszania się po obszarze dziecięcych zainteresowań.

Zajęcia z filozofowania w przedszkolu
Zajęcia z filozofowania w przedszkolu
“Rozbrajamy złość” – Ewa Patyk

Moją innowacją był internetowy kurs rozwojowy “Rozbrajamy złość” skierowany do rodziców i opiekunów. Projekt poprzedzony był pilotażem i analizą potrzeb osób uczestniczących, które odbyły się na gdańskim Dolnym Mieście. W ostatecznej formie, kurs opierał się na webinarach na żywo i facebookowej grupie wsparcia. Był to pierwszy tego typu kurs w Polsce, udział wzięło w nim do tej pory ok. 1000 osób.

Udział w INNaczej,dzięki spotkaniu z innymi marzycielami i marzycielkami był dla mnie motywacją do intensywnego działania. Stypendium pozwoliło na połączenie macierzyństwa z działaniem społecznym. Spotkanie z osobami specjalizującymi się w ewaluacji, marketingu internetowym i produkcji video przygotowało mnie do produkcji kursu. Natomiast wsparcie finansowe przełożyło się na zakup sprzętu do realizacji nagrań. Pełen pakiet!

Udział w Innaczej był dla mnie początkiem spotkania z edukacją i wsparciem rodziców przez Internet. Od tej pory zrealizowałam dziesiątki webinarów. Mam przywilej budować internetową społeczność rodziców na Facebooku. Udało mi się także wyjść ze strefy online i część działań przenieść na gdańskie Dolne Miasto, gdzie prowadzę Klub Rodzica. Za pracę na rzecz rodziców otrzymałam w 2018 roku Gdańską Nagrodę Równości.

Ewa Patyk
Plakat Rozbrajamy złość kurs online
Nagrywanie webinaru w domu
Zdjęcia w webinarów Rozbrajamy złość kurs online
Prawa autorskie © 2019 UMG WRS