Wyniki oceny prezentacji 2020

Przedstawiamy wyniki 4 edycji Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej. W 2020 roku uczestnicy i uczestniczki programu swoimi innowacjami odpowiadali na wyzwanie projektowe “JAK DZISIAJ BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ RELACJE W GDAŃSKU”.

Po raz pierwszy praca nad zgłoszonymi pomysłami odbywała się podczas maratonu projektowania innowacji społecznych, który odbył się online w dniach 11-12 grudnia. Innowacyjna formuła zakładała intensywną pracę pod czujnym okiem i wsparciem zespołu eksperckiego. Po webinarach przygotowujących zespoły otrzymały dostęp do platformy online, na której odbywał się maraton.
To właśnie tam odbywała się praca własna nad innowacjami i wsparcie mentorskie. Ponadto została zapewniona także przestrzeń do poznawania innych osób, pomysłów, inspiracji. Przez 24 godziny od rozpoczęcia wydarzenia do prezentacji pomysłów przed Komisją Konkursową, zespoły  mogły liczyć na opiekę moderatorek maratonu i wsparcie eksperckie mentorów i mentorek.

Do maratonu zostało zakwalifikowanych 10 zespołów:

 1. „UżyWAM mniej” – Izabela Meronk, Anna Meronk, Anna Jazgarska
 2. “Wspólna działka” – Michalina Jasińska, Agata Biernacik, Marek Langowski
 3. “ReFood” – Virginie Little, Natalia Boitot, Magda Jabłońska, Joanna Krupicka
 4. “Klub Świadomej Młodzieży” – Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Marta Sadowska, Aleksandra Mońko
 5. “Włóczkowe więzi” – Martyna Nagórska, Aleksandra Sokołowska, Barbara Marchwicka, Barbara Stolarczyk, Maria Długi, Artur Próchnicki, Irena Arseniuk
 6. “Chodź na balkon” – Joanna Paniec, Paweł Paniec
 7. „Senioralne tabu” – Angelika Szczuka, Ida Groth
 8. “Czułe relacje” – Sylwia „Nikko” Biernacka, Sylwia Kunze
 9. „Przewodnicy po SU” – Paweł Kierakowicz, Maciej Zygmunt, Gabriel Antos, Katarzyna Krzywda
 10. “CUMY” – Blanka Byrwa, Aga Kotowska, Oskar Ronduda

Wszystkie zespoły pracowały podczas maratonu nad swoimi pomysłami tworząc prototyp gotowego rozwiązania, by na koniec zaprezentować je przed komisją konkursową. Mentorzy i mentorki wspierali zespoły między innymi w badaniu potrzeb, rozwoju projektów przez budowanie marki i marketing, aż po skuteczne prezentacje. W całym procesie ważne było także spojrzenie eksperckie dotyczące innowacji społecznych, włączania różnych grup społecznych np. Młodzieży czy osób starszych, animowania środowisk lokalnych, dostępności i perspektywy Urzędu Miasta Gdańska m.in. na realność proponowanych rozwiązań, zmiany społecznej w Mieście.  Dzięki tak zaprojektowanym wsparciu zespoły mogły kompleksowo przyjrzeć się swoim pomysłom. Dopracować, a w niektórych przypadkach mocno przemodelować wstępne założenia.

Wszystkie osoby biorące udział w maratonie zyskały wiedzę, a także mają ułożony plan do dalszego rozwoju swoich pomysłów na innowacje w formule modelu biznesowego. 

12 grudnia, po maratonie projektowania innowacji społecznych, zespoły zaprezentowały online swoje pomysły przed komisją konkursową. Prezentujące osoby miały jedynie 5 minut na pokazanie swojego pomysłu z jak najlepszej strony, a komisja miała kolejne 5 minut na zadawanie pytań. Komisja zapoznała się wcześniej ze zgłoszonymi inicjatywami.

W składzie komisji konkursowej, która musiała dokonać bardzo trudnego wyboru byli przedstawiciele i przedstawicielki Organizatora – Miasta Gdańska, Operatora programu INNaczej – Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation oraz partnerów – Inkubatora STARTER, MAMYWENE i członkiń zespołu eksperckiego.

Pod uwagę podczas oceny brano szereg kryteriów w tym przede wszystkim:

 • realność wykonalności innowacji,
 • skalowalność (uniwersalność),
 • użyteczność (jaką zmianę niesie?)
 • trwałość działań,
 • wiarygodność i motywacja innowatora/innowatorki,
 • nowatorskość w podejściu do zmiany społecznej.

LAUREATKI I LAUREACI MARATONU PROJEKTOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH INNaczej 2020: 

“Wspólna działka”Wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz grant 10 000 zł.
“Czułe relacje”Wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz grant 6 000 zł.
“Włóczkowe więzi”Wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz grant 4 000 zł.
“ReFood”Możliwość dalszego rozwoju pomysłu przy wsparciu Operatora programu.
“CUMY”Możliwość dalszego rozwoju pomysłu przy wsparciu Operatora programu.
„Senioralne tabu”Możliwość dalszego rozwoju pomysłu przy wsparciu Operatora programu.

Gratulujemy!

Zespół ekspercki:

 • Barbara Borowiak, dostępność / różnorodność
 • Agata Ciesielska, rozwój projektów
 • Jarosław Gilewicz, działania marketingowe
 • Jarek Łojewski, skuteczna prezentacja
 • Anna Miler, badanie potrzeb
 • Łukasz Murawski, budowanie marki
 • Michał Pielechowski, ekspert UM od innowacji społecznych
 • Agnieszka Płoska, pozyskiwanie środków
 • Monika Popow, ekonomia społeczna
 • Magdalena Skiba, ekspertka UM
 • Natalia Siuda-Piotrowska, rozwój inicjatywy, w tym finansowanie innowacji

Komisja konkursowa:

 • Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasto Gdańsk
 • Tomasz Szymczak, Prezes Inkubator Starter
 • Magdalena Skiba, WRS Miasto Gdańsk
 • Michał Pielechowski, WRS Miasto Gdańsk
 • Barbara Borowiak, WRS Miasto Gdańsk
 • Monika Popow, OMGGS
 • Agnieszka Płoska, Kobieta z tłumu
 • Alicja Żarkiewicz, MAMYWENE
 • Natalia Siuda-Piotrowska, Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w programie za zaangażowanie i chęć zmiany w Mieście. Serdecznie gratulujemy wybranym innowacjom.

Wkrótce skontaktujemy się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w programie, celem przekazania i omówienia informacji zwrotnej od komisji, a także zaproponowania dalszych kierunków rozwiązań.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Natalia Siuda-Piotrowska
Koordynatorka Funduszu
koordynator@upfoundation.pl
664 899 125

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.