Wyniki oceny prezentacji

Szanowni Państwo, bardzo miło nam poinformować, że w zakończyliśmy kolejny etap Programu INNaczej Funduszu Innowacji Społecznych w Gdańsku.

5 marca w Europejskim Centrum Solidarności, w przestrzeni Solidarności Codziennie odbyło się spotkanie, podczas którego przed zespołem eksperckim zaprezentowało się 18 inicjatyw.

Prezentacje zakończyły dwumiesięczny etap programu, w czasie którego uczestnicy i uczestnicy Programu INNaczej brali udział w warsztatach z projektowania usług społecznych prowadzonych przez Agnieszkę Mróz metodą service design oraz z przygotowywania i przeprowadzania skutecznej prezentacji prowadzonych przez Jarosława Łojewskiego. Część uczestniczek i uczestników dodatkowo korzystała także ze wsparcia indywidualnego, bo to by jak najlepiej dopracować swoje pomysły na miejskie innowacje. W niektórych przypadkach, jak przyznają same osoby uczestniczące zmiana w ich projektach od momentu złożenia, do zaprezentowania przez komisją była bardzo duża.

Zaprezentowało się 16 innowacji:

1. Ewa Patyk z innowacją: Gdańsk Miastem Rozwiązań,
2. Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska z innowacją – Włączające przywództwo dla Radnych Dzielnic Gdańska,
3. Agata Gregorkiewicz z innowacją – emiGRACJE,
4. Marta Staszczyk z innowacją – Na Miasto!
5. Arkadiusz Naruk z innowacją – Młodzi Mówcy,
6. Maria Faściszewska z innowacją – Lubię mówię ! Warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci jąkających się w wieku przedszkolnym,
7. Anna Miller z innowacją- Morskie herstorie,
8. Magdalena Niemkiewicz z innowacją- Diagnoza środowiska szkolnego,
9. Kalina Nowogórska z innowacją- W kręgu narodzin – inkubator macierzyńskich relacji,
10. Karolina Dwórznik z innowacją- Szyjemy Turbany
11. Jolanta Delbas z innowacją – Craft Room,
12. Ewa Szabłowska z innowacją – Liczymy drzewa/TreeCity,
13. Agata Potrykus z innowacją – Aktywny Tata Malucha,
14. Jarosław Łojewski z innowacją – Ocalić od Zapomnienia,
15. Krzysztof Kolski z innowacją- Galimatias.Wyzwanie!
16. Agata Pryśko z innowacją #EmpatycznyGdańsk.

Każda z osób, które prezentowały pomysł miały do dyspozycji bardzo ograniczony czas – 5 minut na prezentację pomysłu, następnie 5 minut na pytania od ekspertek i ekspertów. Wszystkie inicjatywy były już wcześniej znane zespołowi oceniającemu.

W skład zespołu, który dokonywał wyboru byli przedstawiciele Organizatora – Miasta Gdańska, Operatora – Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION, Partnerów- Europejskiego Centrum Solidarności, Crowd Academy i Sandbox Service Design, a także zaproszeni gości z Instytutu Kultury Miejskiej, Ciekawej Spółdzielni Socjalnej, PrePost Consulting.

Przy tak dopracowanych innowacjach, decyzja dotycząca możliwości dalszego wsparcia innowacji, w tym wsparcia finansowego nie była prosta.

Pod uwagę podczas oceny brano szereg kryteriów w tym przede wszystkim:
● realność (wykonalność) innowacji,
● skalowalność (uniwersalność),
● użyteczność (jaką zmianę niesie?)
● trwałość działań,
● wiarygodność i motywacja innowatora/innowatorki,
● nowatorskość w podejściu do zmiany społecznej.

Poniżej przedstawiamy ostateczną decyzję Zespołu Eksperckiego:

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w programie za zaangażowanie i chęć zmiany w Mieście. Serdecznie gratulujemy wybranym innowacjom.

Wkrótce skontaktujemy się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w programie, celem przekazania i omówienia informacji zwrotnej od Zespołu Eksperckiego, a także zaproponowania dalszych kierunków rozwiązań.

Jeszcze raz gratulujemy!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
Natalia Siuda-Piotrowska Koordynatorka Funduszu
koordynator@upfoundation.pl
664 899 125

Zespół Ekspercki w składzie:
1. Magdalen Skiba – Urząd Miejski w Gdańsku,
2. Michał Pielechowski – Urząd Miejski w Gdańsku,
3. Sylwia Bruna – Europejskie Centrum Solidarności,
4. Bartosz Rief – Europejskie Centrum Solidarności,
5. Agnieszka Płoska – Crowd Academy
6. Karolina Piontke – Crowd Academy,
7. Żaneta Kucharska – Urząd Miasta Gdańska,
8. Agnieszka Mróz – Service Sandbox,
9. Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury Miejskiej,
10. Alicja Zajączkowska – PrePost Consulting,
11. Krzysztof Skrzypski – Ciekawa Spółdzielnia Socjalna,
12. Natalia Siuda-Piotrowska – Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.